DOKUMENTU NOFORMĒŠANA

SIA “Baltijas noliktavu serviss” sniedz muitošanas dokumentu noformēšanas pakalpojumus, noslēdzot līgumu par pakalpojumu sniegšanu un saņemot pilnvaru, kurā ir norādīts, ka klients pilnvaro SIA “Baltijas noliktavu serviss” veikt viņa vārdā visas nepieciešamās muitas procedūras un dokumentu noformēšanu.

Mēs palīdzēsim Jums noformēt visus nepieciešamos dokumentus:
– Importa un eksporta muitas procedūru noformēšana;
– Tranzīta muitas procedūras noformēšana.

Importa vai eksporta procedūras noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
– CMR – transporta pavadzīme;
– Rēķins-faktūra vai Preču rēķins (invoice) – oriģināls;
– Transporta rēķins;
– Pilnvara – oriģināls;
– Preču izcelsmi apliecinošs dokuments – oriģināls (Sanitārās robežinspekcijas dokuments, ja nepieciešams (rotaļlietām, pārtikas precēm u.c.));

Tranzīta procedūras noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
– CMR – transporta pavadzīme;
– Rēķins-faktūra (invoice) – oriģināls vai citi dokumenti, kas nosaka preces muitas vertību;
– Pilnvara – oriģināls;
– Pieteikums tranzīta procedūras pielietošanai;
– Garantijas polise (ja klients izmanto savu transportu).

Preču nomenklatūrai nepieciešamā informācija (invoice):
– Nosūtītājs, nosaukums, adrese;
– Saņēmējs, nosaukums, adrese;
– Pircēja nosaukums, adrese (ja pircējs nav saņēmējs)
– Piegādes adrese;
– Rēķina numurs un datums;
– Preces nosaukums un apraksts;
– Preces pilnais kods;
– Precu brutto un neto svars;
– Preču vienību skaits;
– Vienas preces vienības cena;
– Preces vērtība un valūta;
– Transportējamo iepakojumu skaits (vietu skaits-colli);
– Piegādes nosacījumi (saskaņā ar INCOTERMS).